Stary Dom Zdrojowy w Krynicy – Zdroju

Kategoria: Architektura

Zadanie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji pełnobranżowej remontu dachu wraz z remontem kominów wentylacyjnych i dociepleniem stropów w budynku Starego Domu Zdrojowego przy ul. Nowotarskiego 2 w Krynicy-Zdroju. Budynek wpisany na listę zabytków pod numerem A-406/48. Zadanie obejmowało: inwentaryzację, ekspertyzę więźby dachowej, projekt budowlano – wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Konstrukcja dachowa jest drewniana, ciesielska, o zróżnicowanej konstrukcji. Dla mniejszych rozpiętości jest to konstrukcja płatwiowo- krokwiowa z dwiema ramami stolcowymi stojącymi na poprzecznych belkach tramowych – umieszczonych ponad konstrukcją stropu podstrychowego. Nad częścią środkową budynku o dużej rozpiętości przekroju- wykonano konstrukcję dachową drewnianą, ciesielską, dwuwieszarową. Ponieważ w tym układzie konstrukcyjnym słupy są rozciągane – wszystkie węzły zostały wzmocnione na rozciąganie stalowymi płaskownikami.Więźba dachowa jest oryginalna, o masywnych przekrojach, w dobrym stanie technicznym. Poszycie dachowe wykonano jako deskowanie pełne na styk. Pokrycie dachowe z blachy stalowej ocynkowanej płaskiej na rąbek stojący podwójny. Na dachu budynku głównego wszystkie rynny są leżące.
 

POW. UŻYTKOWA: 1050 m2

ADRES: 33-380 KRYNICA – ZDRÓJ UL. NOWOTARSKIEGO 2 Dz. nr ew. 998/2 obr. 0001 KRYNICA – ZDRÓJ

INWESTOR: Uzdrowisko Krynica Żegiestów, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój

ROK: 2014