budynek z lotu ptaka

O Pracowni Inżynierskiej w Krakowie

Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek powstała w 1990 roku.
W latach 1998 – 2015r. Pracownia Inżynierska Czesław Hodurek współpracowała z Biurem Inżynierskim SOBOŃ.
Zajmujemy się ogólnie pojętym, profesjonalnym projektowaniem konstrukcji.
 

Wykonujemy:

 • projekty budowlane
 • projekty przetargowe
 • projekty wykonawcze
 • rysunki warsztatowe
 • nadzory autorskie.

Świadczymy również usługi związane z rzeczoznawstwem budowlanym oraz mykologicznym (ekspertyzy, opinie, orzeczenia).
 

Projektujemy:

 • konstrukcje żelbetowe monolityczne i prefabrykowane
 • konstrukcje stalowe
 • konstrukcje murowe
 • konstrukcje z drewna litego i klejonego
 • projektujemy fundamenty pośrednie (pale, kolumny, studnie, „jet-grouting” itp.)
 • projektujemy zabezpieczenia głębokich wykopów (ściany berlińskie, ściany szczelne, palisady, ściany szczelinowe)
 • projektujemy stabilizacje osuwisk metodami inżynierskimi

Opracowujemy kompleksowe projekty konstrukcyjne obiektów zabytkowych. Wzmacniamy konstrukcje (stal, taśmy węglowe itp.)

Współpracujemy z firmami polskimi i zagranicznym. Projektujemy w kraju i poza granicami Polski.

 

pisanie na tablecie

O naszej firmie

obliczanie wymiarów

Doświadczenie zawodowe

inżynierowie na budowie

Nagrody i dyplomy

narzędzia inżyniera na stole

Artykuły