2001 Rynek Główny 46

Lokalizacja: Kraków, Polska

Powierzchnia: 2580 m²

Zakres: Ekspertyza, PB, PW, nadzory

Architektura: ABP

Inwestor: ZETWU Invest

Status: zrealizowany