2010 - 2011 Centrum Badawczo - Rozwojowe

Lokalizacja: Katowice, Polska

Powierzchnia: 3390m²

Zakres: koncepcja, PB, PW, nadzory

Architektura: Małeccy

Inwestor: Millenium Inwestycje

Status: zrealizowany