2018 - 2019 Pomnik Polskich Lotników

Lokalizacja: Normandia, Francja

Powierzchnia: - m²

Zakres: koncepcja, PB, PW, nadzory

Architektura: Aleksander Smaga

Inwestor: Komitetu Pomnika Polskich Sił Powietrznych

Status: zrealizowany