2007 Torre Verona

Lokalizacja: Kraków, Polska

Powierzchnia: 14000 m²

Zakres: PB, PW, nadzory

Architektura: International Building

Inwestor: Verona Building

Status: zrealizowany