2006 Angel City

Lokalizacja: Kraków, Polska

Powierzchnia: 13000 m²

Zakres: PB, PW

Architektura: Wizja & nsMoonStudio w kooperacji z Gottesman Szmelcman

Inwestor: Angel City

Status: zrealizowany