2007-2015 Angel Wawel

Lokalizacja: Kraków, Polska

Powierzchnia: 30000 m²

Zakres: ekspertyza, PB, PW, nadzory, rysunki warsztatowe

Architektura: ABP w kooperacji z Gottesman – Szmelcman Architecture

Inwestor: Angel Wawel

Status: zrealizowany