2008-2014 Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie

Lokalizacja: Kraków, Polska

Powierzchnia: 3700m²

Zakres: ekspertyza, koncepcja, PB,PW, rysunki warsztatowe, nadzór

Architektura: Wizja & nsMoonStudio

Inwestor: Cricoteka

Status: zrealizowany