2017-2018 Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Lokalizacja: Wrocław, Polska

Powierzchnia: 8306m²

Zakres: PB, PW, nadzory 

Architektura: Czora&Czora

Inwestor: Skarb Państwa – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Status: w trakcie realizacji