Konstrukcja stalowa podpór HF Trucks dla eksperymentu Atlas

Kategoria: Inne

Podpory HF Trucks stanowią stalowa konstrukcję wsporczą dla elementów detektora eksperymentu ATLAS podczas jego montażu, demontażu i podczas eksploatacji.

Głowna konstrukcja nośna jednej podpory HF Truck składa się z dwóch ram o sztywnych węzłach połączonych ze sobą za pomocą stężeń. Każda z ram zbudowana jest z dwóch słupów i belki o przekroju dwuteowym spawanym z blach. Ramy stężono dodatkowo skratowaniami z profili HEB w związku z możliwym oddziaływaniem sejsmicznym. Stężenia miedzy ramami stanowi belka z rury i zastrzały z profili HEB usytuowane w formie litery A. Połączenia między elementami sprężane za pomocą śrub klasy 10.9.

Zaprojektowano łącznie cztery podpory HF Truck różniące się wysokością i obciążeniem. Maksymalne obciążenie podpory HF Truck wynosi 16 000 kN (1600 ton).

Podpory HF Truck oparte są na łożyskach stałych lub przesuwnych w postaci poduszek powietrznych. Istnieje możliwość przesuwania całej obciążonej podpory HF Truck jak i przesuwania obciążenia usytuowanego na podporze.

 

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: -

ADRES: CERN SZWAJCARIA

INWESTOR: CERN

ARCHITEKTURA: -

ROK: 2002